კომპანიის სიახლეები

  • პლასტმასის ექსპორტი 2020 წელს

    პლასტმასის ექსპორტის ინდუსტრიის ძირითადი საწარმოების ანალიზის ანგარიში ძირითადად აანალიზებს პლასტმასის ექსპორტის ინდუსტრიაში წამყვანი კონკურენტ საწარმოთა განვითარების სტატუსს და სამომავლო განვითარების ტენდენციას. ძირითადი ანალიზის წერტილები მოიცავს: 1) პროდუქციის ანალიზს საკვანძო საწარმოების პლასტიკურ ექსპო ...
    Წაიკითხე მეტი